Tarkoitus

ESKOT ry:n tarkoitus on edistää mielenterveyskuntoutujien sekä muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Yhdistys toteuttaa kansainvälisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaista Fountain House-klubitalotoimintaa.

Klubitalot

Yhdistyksellä on viisi toiminnassa olevaa Klubitaloa. Klubitaloista kaksi sijaitsee Helsingissä. Niistä vanhin Helsingin Klubitalo on perustettu 1997 ja se sijaitsee Sörnäisissä. Vuonna 2009 yhdistys avasi Itä-Helsingin Klubitalon, joka toimii Myllypurossa. Vantaalle vuonna 2014 perustettu Tikkurilan Klubitalo sijaitsee nimensä mukaisesti Tikkurilassa. Imatran Klubitalo on perustettu vuonna 1999 ja se siirtyi ESKOT ry:n Klubitaloksi alkuvuodesta 2016. Yhdistys käynnisti uuden Klubitalon Nurmijärvellä elokuussa 2017.

Yritystoiminta

Klubitalojen jäsenistöstä suurin osa on eläkkeellä tai kuntoutustuella. Heidän on vaikea työllistyä vapaille työmarkkinoille, vaikka monet kykenevät ja haluavat tehdä ainakin osa-aikaisesti töitä.  ESKOT ry haluaa edistää Klubitalojensa jäsenistön sekä muiden vaikeassa asemassa olevien työllistymistä perustamalla oman palveluyrityksen.