Puuttuva Pala

Puuttuva pala -hanke (ESR- ja STEA-rahoituksella 4/2019 – 12/21)

Metropolia Ammattikorkakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry käynnistävät kohde- ja sidosryhmien kanssa tuetun keikkatyön mallia kehittävän hankkeen keväällä 2019.

Hankkeessa on tarkoitus edistää ja kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Hankkeen kohderyhmiä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, pitkäaikaistyöttömät ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset.

Tuettu keikkatyö tarjoaa mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keikkatyöntarjoajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa kohderyhmän työllistämiseen ja yhteikuntavastuun kantamiseen. Yksilön, hänen läheistensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön, silloinkin, kun mahdollinen työtuntimäärä on pieni.