Minun Tieni Kokemusasiantuntijaksi

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -hanke (ESR-rahoitteinen 4/2019 – 3/2021)

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n Lahden Klubitalo käynnistää keväällä 2019 yhteistyössä sidosryhmien kanssa Minun tieni kokemusasiantuntijaksi – hankkeen. Hankkeessa on tavoitteena kokemusasiantuntija-toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia Päijät-Hämeessä.

Hankkeessa koulutetaan kokemusasiantuntijoita ja tuetaan heidän työllistymistään.