Opintovalmentajan sijaisuus

Opintovalmentajan sijaisuus, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry,  Helsingin Klubitalo  

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. edistää mielenterveyskuntoutujien asemaa ja toimintamahdollisuuksia, sekä tarjoaa tukea opiskeluun ja työllistymiseen. Yhdistyksellä on kuusi kansainvälistä klubitalomallia noudattavaa Klubitaloa, joista kaksi sijaitsee Helsingissä sekä Vantaalla, Imatralla, Nurmijärvellä ja Lahdessa yksi kullakin paikkakunnalla. Olemme kehittäneet STEA:n tuella opintovalmennusta syksystä 2013 lähtien. Työmuodosta voi lukea lisää www.opintoklubi.wordpress.com. Haemme nyt Helsingin Klubitalolle opintovalmentajan sijaista.

Opintovalmennus kohdentuu ensisijaisesti 18-35 -vuotiaisiin opiskelijoihin, joilla on mielenterveyden haasteita, ja joilla on vaikeuksia edetä opinnoissaan, tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai ovat keskeytyneet. Tavoitteenamme on mm. tukea näiden nuorten opintojen etenemistä, edistää opintojen loppuun suorittamista ja/tai tutkinnon suorittamista. Lisäksi tarjoamme heille Klubitalon yhteisön tuen ja arjen elämisen taitoja vahvistavan toiminnan. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppanuusoppilaitosten kanssa opiskelijaohjauksessa.  

Opintovalmentajan tehtävänä Helsingin Klubitalolla on toteuttaa ja kehittää em. työmuotoa, luoda ja ylläpitää yhteistyösuhteita kumppanuusoppilaitoksiin, valmentaa räätälöidysti opintojen etenemistä sekä tarjota ja järjestää muuta opintoja edistävää toimintaa. Yhdistyksen muiden Klubitalojen opintovalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja kehittävät tätä toimintamuotoa yhdessä Klubitalojen yhteisöjen kanssa. Työsuhde on määräaikainen sijaisuus 31.12.2020 saakka.  

Edellytämme opintovalmentajalta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulutusta (esim. kasvatustieteiden maisteri) ja kokemusta työskentelystä mielenterveyskuntoutujien kanssa. Arvostamme tuetun opiskelun menetelmien ja eri koulutusväylien tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työhön sekä hyvää IT-osaamista. Kokemus järjestötyöstä, työllistymisen tukemisesta ja kehittämistyöstä katsotaan eduksi.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään 18.6. ja 19.6.
Lisätietoja puhelimitse Helsingin Klubitalon vs. johtaja Miia Oijennus
p. 040 777 4088 to 23.5. klo 9 – 11 ja ma 27.5. klo 13 – 15 sekä ESKOT ry:n
toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho p. 040 7252 028 ke 29.5. klo 9 – 11.
WWW-osoite  www.helsinginklubitalo.org ja
www.eskot.org
Yhteystiedot  Miia Oijennus p. 040 777 4088
miia.oijennus@eskot.org  
Työpaikan osoite  Hämeentie 54, 00500 Helsinki
Palkkaus  Yksityisen sosiaalipalvelualan TES: D/G22 + henkilökohtainen lisä
Työkokemus  1-5 vuotta
Työ alkaa  heti tai sopimuksen mukaan
Työaika  38,20 t/vko, kokopäivätyö
Työn kesto  31.12.2020 saakka
Haku päättyy  31.5.2019  
Jätä hakemus  
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?2ca2078d